Jako zakládající člen ČESKÉ KRYPTOMĚNOVÉ ASOCIACE (ČKMA) se hlásíme k jejímu etickému kodexu.

Etický kodex ČKMA tvoří souhrn pravidel, principů, zásad a norem upravujících poskytování finančních služeb ze strany řádných členů asociace. Kodex má za cíl zlepšit etické chování a obchodní kulturu na trhu a zároveň podpořit rovnocenné postavení jeho jednotlivých účastníků. Účelem Kodexu není nahrazovat platné právní předpisy a jejich aplikaci příslušnými regulačními institucemi. Kodex není statický dokument, ale bude se dále rozvíjet v souladu s potřebami trhu.

Plné znění etického kodexu České kryptoměnové asociace naleznete ZDE