Ve spolupráci s akreditovanou laboratoří Fakulty Elektrotechnické Západočeské Univerzity v Plzni jsme otestovali nový Bitcoin automat – nejnovější a nejvyšší model od General Bytes.

Testování nového Bitcoin automatu

Cílem je provést analýzu zařízení zejména s ohledem na splnění požadavků na jeho bezpečnost:

  • Testování elektromagnetické odolnosti
  • Měření elektromagnetických emisí

Vyhodnocení zařízení jako elektrického spotřebiče z pohledu elektrické bezpečnosti:

  • Obecné požadavky
  • Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

Testování slouží pro ověření, že elektrický spotřebič splňuje náležitosti pro uvedení na trh.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj – operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Děkujeme za podporu!

Sdílet